• Polski
  • English
  • Deutsch
O firmie
Naszym sztandarowym produktem jest stapiarka gazowa (VULCAN), a głównymi klientami są użytkownicy spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej XRF. Ta metoda spektralna stosowana jest w analizie elementarnej, umożliwiając określenie składników nieorganicznych w substancji/produkcie. Metoda ta stosowana jest szeroko w całej branży kontroli jakości w przemyśle jak również w instytucjach i organach monitorujących przestrzeganie norm i przepisów. Użytkownikom XRF dostarczamy różnorodne akcesoria takie jak kubki, folie, substancje chemiczne i wzorce kalibracyjne. Dodatkowo oferujemy szeroką gamę urządzeń do przygotowania próbek łącznie ze stapiarkami, młynami i prasami. Wsparciem dla naszych klientów są także komercyjne analizy XRF, produkcja nowych materiałów odniesienia zgodnie z ich specyfikacją oraz nasz udział w programach badań biegłości. Poza stosowaniem naszych produktów związanych z analizą XRF, klienci oczekują również wsparcia z naszej strony w praktycznym zastosowaniu tych metod. Z tego względu oferujemy klientom możliwość opracowania aplikacji zgodnie z podaną specyfikacją, oraz wdrożenie metodologii w laboratorium klienta. W przeszłości świadczenie tych usług było dostępne wyłącznie dla przemysłu cementowego i wydobywczego. Obecnie usługa świadczona jest dla wszystkich użytkowników XRF na całym świecie. Oferujemy również szkolenia z teoretycznych podstaw techniki XRF oraz praktycznych jej zastosowań.
Szybki kontakt

+48 32 230 30 28
info@pdinstruments.com
Tarnogórska 6
Toszek 44-180,
Polska


+49 (0)172 260 36 12
info@pdinstruments.com
Bahnhofstr. 4
47533 Kleve,
Niemcy

See more
Zobacz też