• Polski
  • English
  • Deutsch
Wzorce i materiały referencyjne
Materiały referencyjne

Do stworzenia aplikacji XRF niezbędne są materiały referencyjne.

Opracowując nowe materiały referencyjne z uwzględnieniem  potrzeb klientów. Klient uczestniczy w ich  powstawaniu, a także w testowaniu pod kątem przydatności w badaniach biegłości. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest dostępne dla każdego użytkownika spektrometru XRF.

Aplikacje

Oferujemy gotowe do użycia pakiety kalibracyjne do analiz fluorescencji rentgenowskiej. Zapewniamy wdrożenie całej procedury łącznie z przygotowaniem próbek, wzorców kalibracyjnych, konfiguracją i kalibracją przyrządu XRF oraz jej zatwierdzeniem w laboratorium klienta.

Dostępne są zestawy aplikacyjne dla:

  • Przemysłu cementowego
  • Przemysłu odkrywkowego surowców
  • Przemysłu szklarskiego
  • Hutnictwa
  • Elektrowni
  • Przemysłu petrochemicznego

Inne aplikacje na zamówienie